Bomenvervanging buurt Geuzinge in Ruinen

In de woonwijk Geuzinge in Ruinen staan aan de kant van de weg mooie bomen, de esdoorn. Helaas veroorzaken deze bomen veel overlast voor de bewoners, zoals wortelgroei en veel bladafval.  Al jaren vragen buurtbewoners aan de Gemeente of deze bomen vervangen kunnen worden door andere bomen, die minder overlast geven. In 2018 is hiervoor een bewonersinitiatief gestart om dit te realiseren, waarbij Dorpsbelangen Rune een ondersteunende rol heeft. Deze werkgroep heeft intussen een infoavond gehouden voor de buurt, waar andere soorten bomen zijn gekozen. De Gemeente heeft financiering  van Initiatiefrijk de Wolden verstrekt en er is een kapvergunning aangevraagd voor de esdoorns. Kortom, de stap tot realisatie komt steeds dichterbij.

Alleen het loopt nog niet helemaal soepel. Er is bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning, omdat de esdoorn een belangrijke functie heeft voor de bijen en insecten in deze buurt. Diverse gesprekken tussen de betrokken partijen, waaronder de Gemeente en Dorpsbelangen Rune hebben nog niet geleid tot een oplossing. Een ander punt is, dat de vervanging van de bomen niet geheel zonder risico is voor de kabels en voorzieningen die in de grond liggen. Ook daar wordt een oplossing voor gezocht, door in overleg met de bewoners de bomen eventueel op andere plekken te herplaatsen.

De werkgroep werkt hard om de bomenvervanging voor deze buurt te realiseren, al is het vermoeden dat de bewoners toch nog een poosje met de overlast zitten.

DB Rune, januari 2019