B(l)oeiende bermen in de praktijk

In navolging op het bericht B(l)oeiende bermen in de praktijk, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de (vervolg)activiteiten vanuit het project Bermscouts! Dit betreft een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer van bermen en/of inventariseren van planten.

Als vervolg op de online cursusavonden worden in september een aantal veldinstructies en een excursie georganiseerd. Doe je mee?