beheerder

Aanwonenden Gijsselterweg in gesprek over N375

Provincie Drenthe en gemeente De Wolden vinden dat de N375 veiliger moet worden. Door de gelijkvloerse oversteken aan te pakken, wordt deze belangrijke weg tussen Meppel en Pesse ingericht volgens de regels van Duurzaam Veilig. Gemeente De Wolden is het hiermee eens, maar vindt wel dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid en de verbindingen in het gebied. Ook moet er draagvlak zijn voor de maatregelen die genomen worden.

Verschillende meningen
Rondom de oversteek Gijsselterweg lopen de meningen van aanwonenden uit Ruinen uiteen. Zij hebben op dinsdag 8 mei, samen met de Belangenvereniging Rune, in
dorpshuis ́t Neie Punt nagedacht over de oversteek. Onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Aart Karssen uit Zwolle zijn meningen uitgewisseld en alternatieve oplossingen besproken. De bijeenkomst heeft respect voor de verschillende standpunten opgeleverd en verliep in een open, constructieve sfeer. Op vrijdag 18 mei vindt een vervolgoverleg plaats; daarna worden de standpunten gebundeld en aangeboden aan provincie en gemeente.

 

Nationale Dodenherdenking 4 mei te Ruinen

Programma:

– 19.30 uur; luiden van kerkklokken

– 19.40 uur; samenkomst bij de pomp Westerstraat / Stoffersweg

– 19.50 uur; aanvang stille tocht

– 19.58 uur; aankomst stille tocht bij monumenten voor de Mariakerk

– 19.59 uur; taptoesignaal

– 20.00 uur; kerkklok slaat 8 keer

– 20.00 uur; 2 minuten stilte

– 20.02 uur; Crescendo speelt 1 couplet Wilhelmus

– aansluitend; woord, gesproken door een vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van de Stichting Joods Monument

– aansluitend; kranslegging – vertegenwoordiger gemeente

– vertegenwoordiger Joods Monument

– vertegenwoordiger DB Rune

– schoolkinderen

– aanwezigen

– bezoek aan het monument van de heer Roelfsema

– gelegenheid voor een kop koffie bij HCR Kuik (aangeboden door DB Rune)

Fietspad komt er eindelijk

Na vele jaren van inspanning, inspraak, overleg en belangenafweging is het dan eindelijk zover: het fietspad Munnekenweg – Leeuwte – Anholt wordt aangelegd. Het is een van de laatste grote fietsverbindingen van en naar Ruinen – een lang gekoesterde wens van het dorp gaat eindelijk in vervulling. Nog dit jaar gaat de schop de grond in. Op maandagavond 12 maart wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat 12 te Ruinen. Hier worden de plannen toegelicht. De aanwonenden worden door een persoonlijk overhandigde brief geïnformeerd.

 

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 08 – 2018 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

Brievenbus Jan Wieringaweg blijft!

Eind december 2017 heeft iedere inwoner van Ruinen een brief ontvangen van PostNL naar aanleiding van het voornemen om een aantal brievenbussen te verwijderen. Dorpsbelangen Rune heeft een brief gestuurd naar PostNL en bezwaar aangetekend tegen het verwijderen van de brievenbus aan de Jan Wieringaweg. Als argument hebben we aangevoerd dat de brievenbus aan de Jan Wieringaweg dicht bij een zorginstelling staat en dat het weghalen van deze brievenbus ingaat tegen het beleid van PostNL.

Binnen een week hadden we een reactie van PostNL. PostNL was zelf ter plekke wezen kijken en hebben besloten om de brievenbus aan de Jan Wieringaweg te laten staan.

Door onze actie blijven er nu 4 brievenbussen in Ruinen gehandhaafd: Jan Wieringaweg, Westerstraat, de Leeuwte en Armweide.

Uitnodiging bijeenkomst Organisatie en evenementen in NP Dwingelderveld

Op woensdagavond 7 februari 2018 organiseert het Nationaal Park Dwingelderveld een bijeenkomst over de organisatie van evenementen en activiteiten in het Dwingelderveld.

We hebben een voorstel opgesteld voor regels rondom het aanvragen van toestemming voor evenementen en activiteiten in het Nationaal Park Dwingelderveld. We willen u graag informeren over dit voorstel en erover met u in gesprek. Wij nodigen u daarom uit op woensdagavond 7 februari mee te praten en mee te denken. De concept-stukken vindt u op onze website www.nationaalpark-dwingelderveld.nl. Vanaf de homepagina kunt u doorbladeren naar alle informatie. Het voorstel wordt in maart aan de Stuurgroep Regionaal Landschap voorgesteld te bespreking.

Programma:
19:30 uur – Inloop met koffie/thee

20.00 uur – Welkomstwoord door voorzitter Henk van Hooft

20:05 uur – Toelichting op het voorstel door Catrien Scholten

20:30 uur – In groepen gelegenheid tot vragen en aanvullingen/suggesties

21:00 uur – Pauze

21:15 uur – Plenaire bespreking van vragen en suggesties

22.00 uur – Einde bijeenkomst

Waar:
RCN Vakantiepark De Noordster – Camping en bungalowpark
De Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo

Aanmelden:
Wilt u graag de bijeenkomst bijwonen, dan vragen wij u eerst aan te melden.
U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
http://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/dwingelderveld_recreatiezonering

Collectief zonnepanelen project op Sporthal De Marse

Om ons heen zien we steeds meer projecten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook in Ruinen zitten we niet stil. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Rune en Ondernemend Ruinen. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.
Wij zijn gestart met het realiseren van een collectief zonnepanelen project op sporthal De Marse voor en met inwoners van Ruinen en omgeving. Meedoen aan dit project is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook financieel interessant. Op de sporthal passen ongeveer 180 zonnepanelen. Daarmee kunnen 15 tot 20 huishoudens in Ruinen en omgeving in hun jaarlijkse energiebehoefte voorzien.
Op 29 november 2017 vond de eerste informatieavond over dit project plaats. Het was een drukbezochte avond. Er hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari zullen we voor alle geïnteresseerden een vervolgbijeenkomst organiseren. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via het mailadres info@dbrune.nl
Voor meer informatie klik je hiernaast op het menu-item “Duurzaam Ruinen“.