Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaat NTP Infra BV uit Hattem starten met het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan asfaltwegen en asfaltpaden in de gemeente De Wolden.

Om de reparaties uit te kunnen voeren zijn de wegen gestremd voor het verkeer
Omleidingsroutes zullen door middel van bebording worden aangegeven. Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Bij de afzettingen zullen verkeersregelaars staan die e.e.a. in goede banen zullen leiden. Er is contact geweest met QBuzz en met Van Gansewinkel. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Op maandag 11 juni gaat het om de volgende wegen:
Kloosterstraat/Munnekenweg in Ruinen, vanaf de klinkerverharding tot de kruising met de Tolhuisweg/Achter de Broeken;
Slenkenweg/Schoonveldeweg in de Wijk/Koekange, vanaf de Tillemaweg tot de brug over de Koekanger Aa.

Op dinsdag 12 juni gaat het om de volgende wegen:
Veeningen in Veeningen, vanaf de Commissieweg tot de komgrens Veeningen;
Fietspad in het Faliebergbos in Zuidwolde, vanaf de Molenhof tot het einde van het Faliebergbos;
Ekelenbergweg in Zuidwolde, het doodlopende stuk naar de huisnummer 1 t/m 7;
Alteveer in Alteveer, vanaf de komgrens Alteveer tot de hendrikus Zomerweg;
Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld, van komgrens Kerkenveld tot de Linderveldweg;
Linderveldweg in Linde, vanaf de Gedempte Hoofddiep tot de Braambergerweg.

Op woensdag 13 juni gaat het om de volgende wegen:
Reestweg in Drogteropslagen, vanaf de Vuile Riete tot de gemeentegrens met Hardenberg;
Linderweg in Linde, vanaf de Vuile Riete tot de Echiesdijk (1e afslag Paardelanden);
Ommerweg in Zuidwolde, vanaf de komgrens Zuidwolde tot het Nolderwoud (Dennenweg//Sjoert);
Steenbergerweg in Zuidwolde, vanaf de Hoofdstraat tot de komgrens Zuidwolde.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.