Afvalbeleidsplan aangepast aan wensen inwoners

In het voorjaar van 2015 verandert de vorm van afvalinzameling in de gemeente De Wolden. De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te scheiden. Dat is haalbaar als inwoners nog beter hun afval scheiden dan ze al doen, zo’n 65% van het afval wordt nu al gescheiden. De gemeente heeft hiervoor maatregelen
voorgesteld in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Inwoners hebben in deze periode aangegeven het niet eens te zijn met een
aantal voorgestelde maatregelen. Het college heeft daarom het afvalbeleidsplan aangepast aan de wensen van de inwoners.

Aanpassingen
Inwoners willen niet dat de gft-afval container maar eens in de drie weken wordt geleegd. Stankoverlast en het hebben van te veel tuinafval worden hiervoor als reden aangedragen. Naar aanleiding van de reacties van inwoners wordt het concept-plan op de volgende punten aangepast:
De gemeente blijft de minicontainer voor gft- en restafval eens per twee weken legen.
 De voorgestelde extra maatregelen voor het inzamelen van gft-afval komen te vervallen. Dat betekent dat inwoners takken en kerstbomen niet gratis kunnen laten  ophalen. En het gft-afval kan niet gratis worden gestort bij de milieustraat.
 Het mobiele afvalbrengstation blijft opgesteld worden in Ruinen, maar er komen geen extra brengpunten voor grof huisvuil.

Ongewijzigd blijft:
• De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwoner ook drankenkartons gescheiden inzamelen.
 De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in kunnen deponeren.
 De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recyclezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, batterijen en CD’s in kunnen deponeren.

Doel: meer afvalscheiding
De maatregelen moeten samen met een communicatiecampagne leiden tot een nog betere afvalscheiding. Zodat er minder afval in de restafvalcontainer beland. Met als gevolg dat het niet meer nodig is dat de restafvalcontainer iedere twee weken geleegd wordt.

Proces
Het concept –afvalbeleidsplan heeft van 23 oktober tot 4 december 2014 ter inzage gelegen. In deze periode konden inwoners reageren op het plan. Dit kon ook tijdens informatiebijeenkomsten in De Buddingehof en De Alke. Van de inspraak is een eindverslag gemaakt. Dit verslag is te lezen op dewolden.nl. Het afvalbeleidsplan staat op donderdag 15 januari op de agenda van de gemeenteraad.

2016 en verder
In 2016 wordt een tussenbalans opgemaakt. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid restafval niet voldoende vermindert, dan overweegt het college om de gemeenteraad alsnog een voorstel te doen om de restafvalcontainer minder vaak te legen.