AED

ALLE BENODIGDE INFORMATIE EN LOCATIES: https://www.hartveiligruinen.nl/

Het traject
In maart 2010 startte DB Rune de voorbereidingen voor een dekkend netwerk van AED’s in Ruinen. In het begin liep het niet storm met de werving van vrijwilligers, maar toch meldden zich steeds meer mensen die deel uit wilden maken van het netwerk. Na een paar informatieavonden in het dorpshuis en de brandweerkazerne konden aan het eind van 2010 maar liefst 34 mensen worden aangemeld, waaronder de hele blusgroep Ruinen!AED

23 maart 2011:  uittesten van een proefalarm, waardoor  we konden zien dat het netwerk daadwerkelijk werkt!

Ruinen is inmiddels voorzien van 14 (!) AED’s waardoor praktisch het hele dorp gedekt is. Om de aangemelde vrijwilligers te bedanken en om eventuele reanimatie minder bezwaarlijk te maken, heeft DB Rune aan alle deelnemers een Pocket Breezer ter beschikking gesteld. Dit is een maskertje dat bij mond op mond beademing gebruikt kan worden. Het maskertje is door de Smink Ambulance Dienstverlening gesponsord.

AED NETWERK RUINEN
Elk jaar krijgen zo’n 16.000 mensen een hartstilstand, het merendeel in eigen woonomgeving. Bij een melding van een mogelijke hartstilstand roept 112 naast 2 ambulances tegenwoordig ook burgerhulpverleners op om de reanimatie op te starten in afwachting van de professionele hulpverlening. Deze burgerhulpverleners wonen of werken in de omgeving van het slachtoffer en kunnen dus veel sneller ter plaatse zijn dan de ambulance. Om deze burgerhulpverleners zo snel mogelijk bij het slachtoffer te krijgen heeft men zogenaamde RON’s (reanimatie oproep netwerken) bedacht. Middels SMS of app wordt men opgeroepen voor een reanimatie. Dit systeem is geheel vrijblijvend voor de vrijwilligers. Desondanks zijn op deze manier al vele levens gered.
Op initiatief van Dorpsbelangen Rune, destijds onder leiding van Jan de Lange en Hilbert Wittink, heeft ook Ruinen sinds 2011 een dekkend netwerk van AED’s en vrijwilligers die kunnen reanimeren. Ruinen is voorzien van 3 AED’s waardoor het hele dorp praktisch gedekt is. In de afgelopen jaren zijn er al diverse oproepen geweest en is gebleken dat het oproepsysteem uitstekend werkt.

ONDERHOUD
AED’s hebben onderhoud nodig, elektroden en batterijen moeten regelmatig vervangen worden. Dit kost geld, maar gelukkig is dit ook geregeld. De bedrijven, buurten en/of verenigingen die de AED’s hebben geplaatst dragen hier zorg voor. Daarnaast zijn geldt voor een drietal AED’s:

Dorpshuis ’t Neie Punt, onderhouden door Huisartsenpraktijk Ruinen;
Sportpark De Baete, onderhouden door alle gebruikers van het sportgebouw en het openluchttheater;
SMINK Medische Dienstverlening, ook onderhouden door SMINK Medische Dienstverlening.

Tevens zijn alle AED’s verzekerd!