AED

In maart 2010 startte DB Rune de voorbereidingen voor een dekkend netwerk van AED’s in Ruinen. In het begin ondersteunt door de locale EHBO-vereniging.

Tijdens het hele proces ondersteunt door de Vereniging Hart Veilig Drenthe. Vanuit het bestuur hield Jan de Lange zich met dit project bezig, hierbij ondersteunt door een zeer actief en betrokken lid, Hilbert Wittink. In het begin liep het niet storm met de werving van vrijwilligers. Maar gaandweg het verloop van het jaar meldden zich steeds meer mensen die deel uit wilden gaan maken van het netwerk. Na een paar informatieavonden in de Tump en de brandweerkazerne konden we aan het eind van 2010 maar liefst 34 mensen aanmelden, waaronder de hele blusgroep Ruinen.

Dit is volgens de Vereniging Hart Veilig Drenthe een aanzienlijk aantal.

23 maart 2011 was het dan zover. Middels een proefalarm konden we zien dat het netwerk daadwerkelijk werkt.

Ruinen is inmiddels voorzien van 3 AED’s waardoor praktisch het hele dorp gedekt is. Om de aangemelde vrijwilligers te bedanken en om eventuele reanimatie minder bezwaarlijk te maken, heeft DB Rune aan alle deelnemers een Pocket Breezer ter beschikking gesteld. Dit is een maskertje dat bij mond op mond beademing gebruikt kan worden. Het maskertje is door de Smink Ambulance Dienstverlening gesponsord.

DB Rune houdt via de genoemde personen in de gaten wie er wordt ingezet. Dit om eventuele nazorg te coördineren. Ook het aan- en afmelden van deelnemers wordt door hen gecoördineerd.

De AED’s moeten onderhouden worden. Accu’s en pads moeten regelmatig worden vervangen. De Huisartsenpraktijk Ruinen bood aan de AED in de Priensenije te onderhouden. De AED bij de voetbalverveniging wordt onderhouden door alle gebruikers van het sportgebouw en openluchttheater. Een prachtig gebaar. De derde AED is eigendom van Mark Smink, maar hangt op zijn adres wel buiten aan de gevel voor algemeen gebruik.

Kijk voor meer informatie op: http://www.hartveiligdrenthe.nl/

AED

Facebook

... bekijk meerbekijk minder

5 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Mensen, morgen mag het oud papier (in de kliko) weer aan de straat worden gezet. Vanaf 8:30 uur struint TC Runa de straten af. ... bekijk meerbekijk minder

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Vanavond informatiebijeenkomst over de N375, o.a. over opheffen of duurzaam veilig maken van de oversteek Gijsselte van 19:00 tot 21:30 uur in Dorpshuis 't Neie Punt, Jan Wierengaweg 109, Ruinen ... bekijk meerbekijk minder

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgen mag het oud papier weer aan de weg, vanaf 8:30 komt Stichting Openluchtspel Ruinen de kliko bij u legen. ... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Uniek project in Ruinen: zonnepanelen op het dak van sporthal De Marse!
Steeds meer Ruiners kiezen voor de voordelen van zonne-energie en plaatsen zonnepanelen op het dak van hun woning of bedrijf. Maar bewoners van een huurwoning of van een woning met een rieten of schaduwrijk dak kunnen daar nog niet van profiteren. Daarom heeft Dorpsbelangen Rune samen met Ondernemend Ruinen de handen ineen geslagen om een collectief zonne-energieproject te starten waar alle inwoners van Ruinen en omgeving aan deel kunnen nemen om zo lokaal nog meer duurzame energie op te wekken.
“Het idee is om gebruik te maken van de zogenaamde Postcode Roos Regeling. Bij deze regeling krijg je de energiebelasting terug. Hiermee kun je de kosten die je maakt voor zonnepanelen helemaal terugverdienen. Dus overstappen op stroom die je zelf duurzaam opwekt, kost je uiteindelijk niks extra’s”, vertellen Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van Dorpsbelangen Rune.
“Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak. Voor deze mensen is de collectieve zonnecentrale heel interessant. Ons plan is om op het dak van de sporthal in Ruinen 180 zonnepanelen te leggen. De gemeente De Wolden heeft al laten weten mee te willen werken om dit plan te realiseren. Zo kunnen 15 tot 20 huishoudens profiteren van de regeling. We hebben berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het ook financieel interessant is. Alle lichten staan dus op groen!”

Kans grijpen
“Natuurlijk staan we nu te popelen om dit project te realiseren. Dit is echt een unieke kans, dat we als dorp het dak van de sporthal vol kunnen leggen met zonnepanelen. In Ansen zijn soortgelijke projecten al gerealiseerd. Dat willen we ook in Ruinen mogelijk maken.”
“We roepen iedereen die interesse heeft voor het project op om contact met ons op te nemen”, vervolgt Marjan. “Ook willen we onze Werkgroep Duurzaam Ruinen uitbreiden met een aantal kartrekkers. Veel voorwerk is al gedaan, maar we hebben vier of vijf betrokken dorpsgenoten nodig om het project echt te realiseren.”
“Vanzelfsprekend moeten er ook genoeg deelnemers zijn. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Als er 9 deelnemers zijn die allemaal 20 panelen willen, dan kunnen we dit project al realiseren. Trouwens, dat hoeven niet allemaal particulieren te zijn. Twintig procent van de panelen, dus maximaal 36 stuks, mogen bedrijven voor hun rekening nemen.”
Oproep aan deelnemers en kartrekkers
Grijp jij deze kans voor open doel? Wil je de schouders eronder zetten in de werkgroep? Heb je belangstelling om deelnemer te worden in dit unieke project? Meld je dan voor 31 oktober aan. Dat kun je doen bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.
Wil je nog meer informatie: bel dan Marjan Bralten (06-12355145) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof( 471064). Bij voldoende belangstelling, organiseren we in november een informatieavond. Als je je hebt aangemeld, dan krijg je hier automatisch een uitnodiging voor.
... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook
Berichten Archief