Aanwonenden Gijsselterweg in gesprek over N375

Provincie Drenthe en gemeente De Wolden vinden dat de N375 veiliger moet worden. Door de gelijkvloerse oversteken aan te pakken, wordt deze belangrijke weg tussen Meppel en Pesse ingericht volgens de regels van Duurzaam Veilig. Gemeente De Wolden is het hiermee eens, maar vindt wel dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid en de verbindingen in het gebied. Ook moet er draagvlak zijn voor de maatregelen die genomen worden.

Verschillende meningen
Rondom de oversteek Gijsselterweg lopen de meningen van aanwonenden uit Ruinen uiteen. Zij hebben op dinsdag 8 mei, samen met de Belangenvereniging Rune, in
dorpshuis ́t Neie Punt nagedacht over de oversteek. Onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Aart Karssen uit Zwolle zijn meningen uitgewisseld en alternatieve oplossingen besproken. De bijeenkomst heeft respect voor de verschillende standpunten opgeleverd en verliep in een open, constructieve sfeer. Op vrijdag 18 mei vindt een vervolgoverleg plaats; daarna worden de standpunten gebundeld en aangeboden aan provincie en gemeente.