Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 31 – 2017 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.


Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

 

Facebook

Collectief zonnepanelen project op Sporthal De Marse
Om ons heen zien we steeds meer projecten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook in Ruinen zitten we niet stil. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Rune en Ondernemend Ruinen. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.
Wij zijn gestart met het realiseren van een collectief zonnepanelen project op sporthal De Marse voor en met inwoners van Ruinen en omgeving. Meedoen aan dit project is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook financieel interessant. Op de sporthal passen ongeveer 180 zonnepanelen. Daarmee kunnen 15 tot 20 huishoudens in Ruinen en omgeving in hun jaarlijkse energiebehoefte voorzien.
Op 29 november 2017 vond de eerste informatieavond over dit project plaats. Het was een drukbezochte avond. Er hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari zullen we voor alle geĂ¯nteresseerden een vervolgbijeenkomst organiseren. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via het mailadres info@dbrune.nl
Voor iedereen die meer wil weten, verwijzen we alvast naar onze website onder "Duurzaam Ruinen" (www.dbrune.nl/duurzaam-ruinen)
... bekijk meerbekijk minder

1 week geleden  ·  

Bekijk op Facebook

... bekijk meerbekijk minder

3 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Dorpsbelangen Rune heeft de omslagfoto bijgewerkt. ... bekijk meerbekijk minder

3 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Ook met deze donkere sinterklaas dagen,
kunt u weer met oud papier komen aandragen.
Loopgroep Ruinen mag morgen niet verzuimen,
de straten van ons mooie dorp af te schuimen.
Langs Zwederaweg, Hoge Kamp, maar ook langs Bos,
legen zij u kliko, vanaf half negen gaan zij los.
... bekijk meerbekijk minder

3 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook
Berichten Archief